Zuid-Marokko met Birding Breaks 5 - 15 april 2009
onder leiding van Arnoud B. van den Berg
Verslag door John van der Woude op www.jvanderw.nl
Deel 1. Vogelplekken
Deel 2.
Vogelfoto's (deze pagina)
Deel 3. Soortenlijst

Hieronder staan fotos van een aantal belangrijke vogelsoorten van deze succesvolle reis. Op alle foto's berust het copyright bij de genoemde fotograaf. Waar geen fotograaf genoemd is, zijn de foto's van onszelf (Nollie en mij). De foto's staan ongeveer in de chronologische volgorde van de reis. Sommige van Arnoud's foto's dateren van eerdere reizen in dit gebied, en dan is de datum genoemd.
Voor de wetenschappelijke namen wordt verwezen naar de Soortenlijst, en voor een beeld van de habitats waar de vogels gezien zijn (plus een inleiding tot dit verslag) naar Vogelplekken. Met behulp van de wetenschappelijke soortnamen kan men zien of een NW-Afrikaanse specialiteit een soort of een ondersoort is, maar hieronder is dat vaak ook wel aangegeven.
Omdat dit een reis was van een reisorganisatie en omdat het deels om kwetsbare soorten gaat, laat ik de exacte lokaties van zeldzame/bijzondere soorten meestal achterwege.


Atlasvink (Afrikaanse Vink; ondersoort africana van onze vink) en Huismus (ondersoort tingitanus). 
Beide algemeen.


Huisgors in Marrakech. Is afgesplitst van de oostelijke vorm (die nu Gestreepte Gors heet). 
Vaak gehoord bij de hotels.


Diadeemroodstaart nabij Oukaimeden (foto Arnoud B. van den Berg 26-3-2007). De eerste die we zagen was natuurlijk een hele gebeurtenis, maar daarna hebben we er nog heel wat gezien.


Sperwer, ondersoort punicus, nabij Oukaimeden (foto Arnoud B. van den Berg). 
Bij toeval zien zitten tijdens een eerste zoektocht naar Levaillants Specht.


Atlasstrandleeuwerik bij Oukaimeden (foto Arnoud B. van den Berg 26-3-2009).


Atlasbergvink bij Oukaimeden.


Atlasbergvink bij Oukaimeden (foto Arnoud B. van den Berg). De bergvink (Crimson-winged Finch) is gesplitst in een westelijke soort (Atlasbergvink) en een oostelijke soort (Rode Bergvink).


Grijze Gors bij Oukaimeden (foto Arnoud B. van den Berg).


Seebohm's Tapuit bij Oukaimeden (foto Henk Laarhoven). Is afgesplitst van de gewone Tapuit.


Seebohm's Tapuit bij Oukaimeden (foto Silvia Laarhoven).


Lammergier bij Oukaimeden (foto Arnoud B. van den Berg)
Was al aan aantal jaar niet meer gezien in Marokko, maar door ons (d.w.z. Silvia) herontdekt!Grote Lijster, ondersoort reisleri, nabij Oukaimeden (foto Arnoud B. van den Berg).


Vuurgoudhaan onder Oukaimeden (foto Arnoud B. van den Berg).


Levaillants Specht nabij Oukaimeden (foto Silvia Laarhoven). Het was even zoeken (zoals altijd met spechten), maar we kregen dan wel fraaie beelden te zien. En van een groepje van drie.


Levaillants Specht nabij Oukaimeden (foto Arnoud B. van den Berg).


Kroonzandhoen West van Boumalne (foto Arnoud B. van den Berg).


Diksnavelleeuwerik West van Boumalne (foto Arnoud B. van den Berg). 
Ontdekt tijdens het terugzoeken van de Kroonzandhoenen.


Diksnavelleeuwerik West van Boumalne (foto Arnoud B. van den Berg).


Roodstuittapuit Oost van Boumalne (foto Arnoud B. van den Berg). 
Regelmatig gezien, maar valt niet erg op. In totaal zagen wij op deze reis negen tapuitsoorten.


Westelijke Rouwtapuit Oost van Boumalne (foto Arnoud B. van den Berg 31-3-2006). Een van de highlights van de reis, want het is een moeilijk te vinden en schaarse soort, in een pure steenwoestijn.


Woestijnleeuwerik Oost van Boumalne (foto Arnoud B. van den Berg 28-3-2009). Niet vaak gezien.


Atlasgrasmus in Todhra-kloof (foto Arnoud B. van den Berg). De moeite van het zoeken naar deze schaarse soort werd goed beloond. Bovendien is de Todhra-kloof een belevenis op zich.


Atlasgrasmus in Todhra-kloof (foto Arnoud B. van den Berg).


Maghrebmaquiszanger Oost van Goulmina (foto Arnoud B. van den Berg 29-3-2009). 
We zagen een hele familie, die zich steeds verplaatste.


Woestijnklapekster (foto Arnoud B. van den Berg)

Renvogel nabij Merzouga. Hiervan hebben we diverse groepjes gezien. 


Woestijnmus nabij Merzouga (foto Arnoud B. van den Berg 30-3-2009)
Slechts eenmaal gezien, een paartje. Zie ook bij Vogelplekken.


Witbandleeuwerik nabij Merzouga, vlak voordat hij aan een baltsvlucht begint.


Witbandleeuwerik nabij Merzouga (foto Arnoud B. van den Berg). 
Op diverse plekken gezien, ook al enkele in de steenwoestijn.


Witbandleeuwerik nabij Merzouga, in het laatste deel van de baltsvlucht (foto Henk Laarhoven). 
Zie The Sound Approach to Birding voor een serie foto's van zo'n baltsvlucht.


Langsnavelkuifleeuwerik nabij Merzouga (foto Arnoud B. van den Berg).


Afrikaanse Woestijngrasmus nabij Merzouga (foto Silvia Laarhoven). 
De enige van de reis, dus hij zal wel heel specifieke habitat-eisen hebben.


Afrikaanse Woestijngrasmus nabij Merzouga (foto Arnoud B. van den Berg).


Sahelzandhoen nabij Merzouga.


Sahelzandhoen man nabij Merzouga (foto Arnoud B. van den Berg).


Sahelzandhoen paar nabij Merzouga. Zat gewoon op de 'weg'. 


Westelijke Kraagtrap nabij Merzouga (foto Arnoud B. van den Berg). De enige van de reis. 
Kraagtrap is gesplitst in Westelijke (Houbara Bustard) en Oostelijke (Macqueen's Bustard).
Deze foto is ook gepubliceerd in Dutch Birding 2009, nr. 3.

Woestijnoehoe nabij Merzouga (foto Arnoud B. van den Berg). Adult met twee jongen.


Bruingele Babbelaar bij Ouarzazate (foto Arnoud B. van den Berg). 
Pas tijdens het tweede bezoek aan het stuwmeer kregen we hem te zien.


Woestijnsteenuil bij Ouarzazate (foto Arnoud B. van den Berg 3 april 2009).

Roodkeelpieper bij Ouarzazate (foto Arnoud B. van den Berg). 
Een van de laatste van dit seizoen, tien dagen ervoor zaten er veel meer.


Westlijke Vale Spotvogel bij Ouarzazate (foto Arnoud B. van den Berg). 
Op veel plekken gehoord, al vanaf het begin van de reis.


Vale Gierzwaluw bij Ouarzazate (foto Arnoud B. van den Berg 1 april 2009)

Spaanse Mus in gekaapt Huiszwaluwnest nabij Tazenakht (foto Arnoud B. van den Berg).


Temminck's Strandleeuwerik met jong nabij Tazenakht (foto Arnoud B. van den Berg).


Temminck's Strandleeuwerik nabij Tazenakht (foto Silvia Laarhoven).


Temminck's Strandleeuwerik nabij Tazenakht. Ook bij Boumalne (steenwoestijn) hadden we ze al gezien.


Maghrebbosuil op lantaarnpaal in Taroudannt (foto Arnoud B. van den Berg). 
Geheel bij toeval ontdekt toen we op een laat uur na het eten nog even een stukje gingen lopen vanuit het hotel: Arnoud, Jelle, Nollie en ik. Met zijn vieren zorgden we ervoor dat deze unieke opname gemaakt kon worden: Arnoud achter de camera, mijn schouder als statief, Nollie met de lantaarn, en die zette ze pas aan als Jelle (met de kijker van Nollie) kon zien of de vogel goed zat, want het beest draaide zijn kop regelmatig. Nadat we op deze manier een kleine serie foto's hadden gemaakt was de vogel vertrokken en zagen we hem niet meer terug. Deze foto is ook gepubliceerd in Dutch Birding 2009, nr. 3.Marokkaanse Kwikstaart (foto Arnoud B. van den Berg)

Kaalkopibis nabij Agadir (foto Henk Laarhoven). 
De zeldzaamste soort van de reis, en natuurlijk een hele beroemdheid.


Kaalkopibis nabij Agadir (foto Arnoud B. van den Berg).


Kaalkopibis nabij Agadir (foto Henk Laarhoven). 
Deze populatie is de laatste nog echt wilde populatie. De Kaalkopibis in Turkije is geherintroduceerd.


Italiaanse Kwikstaart nabij Agadir.


Italiaanse Kwikstaart nabij Agadir (foto Arnoud B. van den Berg). Balts van een soort waarvan niet bekend was dat die in Marokko zou broeden! Dit soort verrassingen maakt Marokko tot een 'hot corner' van de Western Palearctic.


Roodborsttapuit nabij Agadir (foto Henk Laarhoven). 
Een variabele soort, zo blijkt maar weer eens uit de opvallend witte onderzijde van deze vogel.


Vale Oeverzwaluw nabij Agadir (foto Arnoud B. van den Berg). Het enige voorkomen in de WP!


Graszanger nabij Agadir (foto Arnoud B. van den Berg).


Maghrebekster nabij Agadir. Dit is echt een andere soort dan Ekster: blauw bij het oog, kleiner oppervlak wit, een getrapte staart, en korte vleugels. Het laatste maakt dat de soort een heel andere vlucht heeft dan Ekster.


Barbarijse Patrijs nabij Agadir (foto Arnoud B. van den Berg). Slechts n van de twee van de hele reis.


Bengaalse Stern nabij Agadir (foto Silvia Laarhoven). De dag ervoor hadden we (d.w.z. Jelle) hem al ontdekt tussen ca. duizend Lachsterns. Mogelijk waren er twee exemplaren.

Zie ook:    Deel 1. Vogelplekken    Deel 3. Soortenlijst