Samenvattingen van artikelen in de vogelwerkgroepbladen van de vier buur-vwg's van de VWG Amsterdam, 2007-2014.
Selecties t.b.v. De Gierzwaluw, het blad van de VWG Amsterdam.
John van der Woude   -   www.jvanderw.nl
Met dank aan Ellen de Bruin voor het redigeren al deze jaren.

Haarlem en omstreken (VWG Zuid-Kennemerland): Fitis
 
Zaanstreek Vogelbeschermingswacht Zaanstreek: De Kieft
 
Gooi VWG Het Gooi en omstreken: De Korhaan
 
Utrecht Vogelwacht Utrecht: De Kruisbek